Школа Толока: интервью с Игорем Цигвинцевым
онлайн, март 2024
По идее и при организации "Ковчега без границ" и лично Рустама Курбатова поговорили с Игорем Цигвинцевым, создателем нешколы для украинских детей по всему миру - Толока.

Видео встречи
Фб-страница Толоки
Инстаграмм Толоки

Немного записей встречи по-русски и по-украински:

Толока – это нешкола, но это не альтернатива школе, не замена, не оппозиция, а потрясающее дополнение

Я думаю, что современное образование – это огромный шведский стол

Идея Толоки родилась во время блэкаута осенью 2022 года

Для детей со всего мира это возможность слушать лекции и общаться на украинском, встретиться с лучшими педагогами

Спасибо прогрессу, что это возможно

Я учусь в аспирантуре по политологии, мой интерес - политическое образование

Дурацких вопросов не бывает. Мои ученики знают, что я бываю бешеный только в одном случае – если я спрашиваю, есть ли вопросы, они говорят нет, а потом говорят «я не понял»

Да, образование в Украине живет и развивается. Огромное спасибо учителям, министерству, всем, кто в этом участвует. Люди в Харькове сделали школу под землей. Университеты проводят занятия в несколько смен – одни заочно, другие очно, и так далее. Проходят конференции

В Толоке никогда не будет аттестатов, оценок. А эти ужасные детские конкурсы!

Дети же безбашенные, они ничего не боятся! Так что не надо переживать за знание языка

Пришло время вернуться к античным формам образование, вернуться к прогулкам по саду. Устал, не хочешь идти и слушать? Посиди яблочко погрызи

Социализация? Не надо под себя все грести. Я не думаю, что социализация – это задача школы. Максимум – это точка встречи с единомышленниками

Я читал Мамардашвили «Что такое философия», он говорит о внутреннем восторге, который необходим для того, чтобы начать изучат философию. Школа дает такой восторг и возможность встретиться

Толока по-украински - это не про толковать, не про разговоры! Это значит «сделать что-то сообща, вместе»

Если бы я преподавал политическую философию детям, а я собираюсь сделать такой курс, я бы хотел донести до них две вещи:

- Ничто не является таким, как на первый взгляд. Более того, часто это что-то противоположное

- Читайте, читайте, читайте. Книги – это ваш щитЗустріч з Ігорем Цигвінцевим

Толока – це не школа, але це не альтернатива школі, не заміна, не протистояння, а дивовижне доповнення

Я вважаю, що сучасна освіта – це величезний шведський стіл

Ідея народилася під час блекауту восени 2022 року

Для дітей з усього світу це можливість послухати лекції та поспілкуватися українською, познайомитися з найкращими викладачами

Спасибі прогресу, що це можливо

Я аспірант політології, мене цікавить політична освіта

Дурних питань не буває. Мої учні знають, що єдиний випадок, коли я злюся, це коли я запитую, чи є якісь запитання, вони кажуть «ні», а потім кажуть: «Я не розумію».

Так, освіта в Україні жива і розвивається. Доземний уклін освітянам, вчителям, міністерству і всім, хто до цього причетний. У Харкові побудували школу під землею. Університети проводять заняття в кілька змін – одні заочні, інші очні і так далі. Проводяться конференції

У Толоці ніколи не буде атестатів чи оцінок. А ці страшні дитячі конкурси!

Діти божевільні, вони нічого не бояться! Так що вам не доведеться турбуватися про своє знання мови.

Пора повертатися до древніх форм виховання, повертатися до прогулянок по саду. Втомилися, не хочете йти і слухати? Сидіть і гризіть яблуко

Соціалізації? Не обов'язково гребти все під себе. Я не думаю, що соціалізація – це робота школи. Максимум – місце зустрічі з однодумцями

Я читаю статтю Мамардашвілі «Що таке філософія», і він говорить про внутрішнє захоплення, що необхідне для того, щоб почати вивчати філософію. Школа дає такий захват і можливість зустрітися

Толока українською – це не про усний переклад, не про розмови! Воно означає «робити щось разом, разом»

Якби я викладав дітям політичну філософію, а збираюся зробити такий курс, я хотів би донести до них дві речі:

- Ніщо не є тим, як здається. Щобільше, часто все навпаки.

- Читай, читай, читай. Книги – твій щит.

Made on
Tilda